Přejmenování síťového rozhraní v Linuxu

Pokud chceme změnit označování síťového rozhraní v linuxu, můžeme použít tento postup.

ifconfig peth0 down
ip link set peth0 name eth0
ifconfig eth0 up

Jméno rozhraní bude změněno.