Nastavení bridge karty Linux Ubuntu

Návod platí pro Ubuntu 16.04. Pro novější zveřejněn nový návod.

 
Doinstalovat balíček bridge-utils:

apt-get install bridge-utils

upravit

/etc/network/interface
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

#tohle dodáme:
#automaticky inicializujeme rozhraní
auto enp10s0
auto br0

#nastavit režim startu rozhraní
iface enp10s0 inet manual

# The local network bridge
iface br0 inet static
#přiřadíme virtuální síť ke skutečné
 bridge_ports enp10s0
  address 192.168.0.2
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.0.0/24
  broadcast 192.168.0.255
  gateway 192.168.0.1