Nastavení bridge karty Linux Ubuntu

Ve verzích Ubuntu od 18.04 se používá pro nastavení síťového bridge nástroj NetPlan. Pro použití upravíme soubor.

/etc/netplan/00-installer-config.yaml

Přidáme novou sekci bridges a nastavíme podle vzoru. Vzor platí pro verze 18.04 a 20,04.

network:
 ethernets:
   enp0s3:
     dhcp4: no
 bridges:
   br0:
     addresses:
     - 192.168.0.41/24
     gateway4: 192.168.0.1
     nameservers:
       addresses:
       - 192.168.0.50
       search:
       - domov.test
     interfaces:
       - enp0s3
 version: 2

Pro ubuntu 22.04 přišlo několik změn v konfigurací síťového rozhraní. Nová definice rozhraní odstraňuje položku gateway4 a přidává sekci routes.

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: no
 bridges:
  br0:
   addresses:
   - 192.168.0.30/24
   nameservers:
    addresses:
    - 192.168.0.50
    search:
    - domov.local
   routes:
    - to: default
     via: 192.168.0.1
   interfaces:
    - enp0s3
 version: 2

Pro aktivaci změn použijeme příkaz s kontrolou ladění .

netplan --debug apply