Konfigurace Ubuntu-server jako Samba Active directory domain Controller

 návod aktualizován květen 2022 Návod je určen pro nejnovější verze UBUNTU 22.04, 20.04 a 18.04. Pro jiné systémy nutno upravit některé kroky. Jako první musíme provést po instalaci přípravné práce. Pro server potřebujeme pevnou síťovou adresu. V nových verzích Ubuntu se pro určení síťové adresy používá program netplan s konfiguračním souborem /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.Přepíšeme podle tohoto vzoru: …
Pokračovat ve čtení Konfigurace Ubuntu-server jako Samba Active directory domain Controller

Nastavení bridge karty Linux Ubuntu

Ve verzích Ubuntu od 18.04 se používá pro nastavení síťového bridge nástroj NetPlan. Pro použití upravíme soubor. /etc/netplan/00-installer-config.yaml Přidáme novou sekci bridges a nastavíme podle vzoru. Vzor platí pro verze 18.04 a 20,04. network:  ethernets:    enp0s3:      dhcp4: no  bridges:    br0:      addresses:      – 192.168.0.41/24      gateway4: 192.168.0.1      nameservers:        addresses:        – 192.168.0.50        search:        – domov.test      interfaces:        – enp0s3 …
Pokračovat ve čtení Nastavení bridge karty Linux Ubuntu