Dobrý den, Dnes bych chtěl popsat postup jak přidat https na váš Apache server pro Ubuntu nebo Debian.

Prvním krokem je instalace Apache. použijeme klasický příkaz,

sudo apt-get install apache2

Dále potřebujeme povolit SSL mod.

sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl.conf
sudo service apache2 restart

Poslední příkaz můžeme nahradit.

sudo service apache2 restart

Momentálně nám již funguje https protokol, ale při pokusu o přístup se uživatelům zobrazí varování o neplatném certifikátu. Musíme požádat o certifikát.
jako první si nainstalujeme GIT.

sudo apt-get -y install git

Stáhneme program pro automatické nainstalování certifikátu.

cd /usr/local
sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

nyní budeme generovat certifikát:

cd /usr/local/letsencrypt
sudo ./letsencrypt-auto --apache -d mojedomena

Můžeme požadovat certifikaci i pro více domén, uvedeme je postupně za sebou. Postupujeme podle pokynů.
Dále můžeme ověřit funkčnost například na této adrese:

https://www.ssllabs.com/ssltest/

Tento certifikát je platný 90 dní a proto je vhodné nastavit automatické obnovení certifikátu.

sudo crontab -e

Přidáme do jednoho řádku.

0 1 1 */2 * cd /usr/local/letsencrypt && ./letsencrypt-auto certonly --apache --renew-by-default --apache -d mojedomena >> /var/log/mojedomena-renew.log 2>&1

Nyní máme funkční https web.